Bij mijn eerste sollicitatie bij Alternate werd ik helaas niet weerhouden maar drie weken later werd ik positief verrast door een telefoontje met de vraag of ik mogelijk interesse had in een andere, zojuist vrijgekomen functie. Dit toonde voor mij een persoonlijke aanpak ten opzichte van werknemers aan en dit heeft zich in mijn tewerkstelling van twee jaar steeds opnieuw laten blijken.

Naar de letter is er uiteraard een hiërarchie aanwezig maar in de dagelijkse omgang met je collega’s en superieuren komt dit praktisch nooit tot uiting. In deze samenleving waarin burn-outs en een gevoel van anonimiteit op de werkvloer steeds meer de kop opsteken, is dit enorm verfrissend. Als werkgever schat Alternate in mijn ogen uitermate goed de nood in om je job, iets dat een uiteraard niet te onderschatten percentage van je leven inneemt, niet als dusdanig te doen aanvoelen.

De fijne werksfeer, vertrouwen vanuit hogerhand en een luisterend oor voor problemen, zowel op persoonlijk als op werkvlak, zijn hierin troef. Het is dan ook met pijn in het hart dat ik binnenkort afscheid zal nemen van Alternate om te pogen van mijn hobby’s mijn broodwinning te maken. Ondanks een zeer vroegtijdig aangeven van dit vertrek, bijna 1 jaar op voorhand, heeft dit nooit een nadelig effect gehad op vlak van interactie met management en kansen die me op de werkvloer gegeven werden. Hier ben ik meer dan dankbaar voor en als werkgever kan ik Alternate meer dan van harte aanbevelen!

Categorieën: