Privacyverklaring voor Werving en Selectie

Alternate België gelooft sterk in de privacybescherming van de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt. Ook menen we dat het belangrijk is u te informeren over de manier waarop we uw persoonlijke gegevens gebruiken en u daarover een keuze te bieden. Daarom raden we u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Reikwijdte van deze Privacyverklaring.

Deze Privacyverklaring geldt voor alle persoonlijke gegevens van sollicitanten die worden verzameld of gebruikt door Alternate België of haar dochter- of zusterondernemingen. De organisatie die verantwoordelijk is voor de gegevens in dit sollicitatiesysteem is Alternate België, met hoofdkantoor op Oeyvaersbosch 16, 2630 te Aartselaar. Deze Privacyverklaring vervangt de andere Privacyverklaring voor gebruikers en/of consumenten die op al onze websites onder aan de pagina verschijnt zodra een gebruiker een website van Alternate België bezoekt.

Wervings- en selectieproces

Kandidaten kunnen naar een functie bij Alternate België waar ook ter wereld solliciteren via een online sollicitatiesysteem met de naam ‘Recruitee’. Kandidaten creëren automatisch een profiel en solliciteren naar een specifieke vacature. Deze informatie wordt opgeslagen in de centrale database van ‘Recruitee’, die wordt onderhouden door een externe leverancier die is gevestigd in de Nederland. Gegevens worden opgeslagen in een datacenter van Recruitee in de Europese Unie (Amsterdam).

Deelt Alternate België uw gegevens?

U dient te weten dat uw persoonlijke informatie in het wervings- en selectieproces vanuit het land waar u verblijft kan worden verzonden naar ondernemingen van Alternate België overal ter wereld. Aan medewerkers en andere personen die Recruitee gebruiken om uw persoonlijke gegevens te verwerken binnen het kader van hun respectievelijke taken of verantwoordelijkheden wordt slechts toegang verleend tot deze gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor het realiseren van de van toepassing zijnde bedrijfsdoelen en het uitvoeren van hun werkzaamheden.

Uw persoonlijke gegevens worden enkel en alleen door Alternate België gebruikt en worden niet openbaar gemaakt of verkocht aan derden. Houd er echter rekening mee dat uw gegevens bekendgemaakt kunnen worden aan de externe leverancier die het systeem onderhoudt en die waar nodig toegang moet hebben tot de gegevens in het systeem om zijn diensten te kunnen verlenen. Alternate België eist van deze externe leverancier dat hij uw persoonlijke gegevens deugdelijk beschermt en ze niet gebruikt voor enige ongeoorloofde doelstelling.

Hoelang bewaart Alternate België uw gegevens?

Persoonlijke gegevens van kandidaten die solliciteren naar een functie worden bewaard in overeenstemming met de plaatselijke richtlijnen ten aanzien van persoonlijke gegevens. Alle kandidaten wordt aangeraden hun gegevens bij te werken als dat van toepassing is.

Maakt Recruitee gebruik van cookies?

Cookies zijn kleine informatiedeeltjes die naar uw computer of mobiel apparaat worden gestuurd als u een website bezoekt. Die cookies worden vervolgens teruggestuurd naar de oorspronkelijke website telkens wanneer u die bezoekt, of naar een andere website die deze cookie herkent. Cookies zijn nuttig doordat ze een website in staat stellen het apparaat van een gebruiker te herkennen, u efficiënt tussen pagina’s laten navigeren, uw voorkeursinstellingen onthouden, en in het algemeen de gebruikservaring verbeteren. Enkele van de cookies die door de server van Recruitee verzonden worden, blijven slechts bestaan tijdens de duur van uw verbinding met het internet en worden verwijderd als u uw webbrowser afsluit. Andere cookies worden gebruikt om u te onthouden voor als u nog eens terugkeert naar onze website(s) en blijven daarom langer bestaan.

De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies. Als u daar de voorkeur aan geeft, kunt u de instellingen van uw browser aanpassen om dit te voorkomen of om u te waarschuwen telkens als een cookie wordt aangeboden. Voor nadere informatie over cookies, zoals hoe u kunt zien welke er op uw apparaat zijn ingesteld en hoe u deze kunt beheren of verwijderen met verschillende types browsers kunt u www.allaboutcookies.org bezoeken.

De mogelijkheid om cookies toe te laten, te weigeren of te verwijderen kan ook op browserniveau geregeld worden. Volg om dat te doen de instructies die u vindt in uw browser (gewoonlijk onder een functie zoals ‘Help’, ‘Instellingen’ of ‘Aanpassen’). Het uitschakelen van een cookie of een categorie cookies verwijdert deze niet uit uw browser; u dient dit zelf te doen binnen uw browser.

Houd er echter rekening mee dat u door het blokkeren of verwijderen van cookies die op een website van Recruitee worden gebruikt, wellicht niet in staat bent volledig te profiteren van deze websites.

Bezoek voor nadere informatie over het gebruik van cookies door Recruitee of het privacy beleid van Recruitee.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

Wij aanvaarden onze verantwoordelijkheid voor het beschermen van de informatie die u aan ons toevertrouwt. Alternate België gebruikt een diversiteit van beveiligingstechnieken voor het beschermen van uw informatie, waaronder beveiligde servers, firewalls en versleuteling van toepassingsgegevens en van uw communicatie met Recruitee via het internet.

Wat zijn uw rechten?

Nadat u ons hebt voorzien van uw persoonlijke gegevens bent u altijd in staat deze informatie te wijzigen. Dit proces ververst automatisch uw informatie in het Recruitee-systeem. Als u uw informatie om welke reden ook wilt verwijderen uit de database, kunt u dit doen door een e-mail te sturen naar: (personeel@alternate.be Alternate België)

Contact opnemen met ons

U kunt met ons contact opnemen over het Recruitee-systeem, de Privacyverklaring, om een kopie op te vragen van uw persoonlijke gegevens of om uw persoonlijke gegevens te verwijderen.

U kunt ons bereiken via: personeel@alternate.be of door te schrijven naar het volgende adres:
Alternate België bv
Oeyvaersbosch 16, 2630 te Aartselaar, België

04-10-20